Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele TOPEXKM
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Příčná
Č.popisné/ č.orientační 152/28
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
28275594
DIČ CZ28275594
Email labut@topexkm.cz
Telefon +420 603 157 634
Webové stránky www.topexkm.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bílánská
Č.popisné/ č.orientační 1861
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.03.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne