Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jaromír Procházka
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na návsi
Č.popisné/ č.orientační 4
Obec Zbuzany
PSČ 252 25
Stát Česká republika
70138273
DIČ CZ7811020261
Email sdkprochazka@seznam.cz
Telefon +420 723 072 966
Webové stránky www.stavbyprochazka.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Návsi
Č.popisné/ č.orientační 4/
Obec Zbuzany
PSČ 252 25
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.06.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne