Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kříž Tomáš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Luhovská
Č.popisné/ č.orientační 1739/6
Obec Praha 8
PSČ 182 00
Stát Česká republika
49261321
DIČ CZ6910230437
Email tk.elektroopravy@seznam.cz
Telefon +420 603 535 565
Webové stránky www.elektroopravy.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Luhovská
Č.popisné/ č.orientační 1739/6
Obec Praha 8
PSČ 182 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Karlovarský
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Pardubický
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 03.01.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne