Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ing. Martin Sobotka
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Moklině
Č.popisné/ č.orientační 297/22
Obec Praha 17 - Řepy
PSČ 163 00
Stát Česká republika
70357455
DIČ CZ7105170083
Email martin.sobotka@cbox.cz
Telefon +420 608 971 571, +420 233 356 218
Webové stránky www.martin.sobotka.cz
Fax +420 233 356 218
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Moklině
Č.popisné/ č.orientační 267/22
Obec Praha 17 - Řepy
PSČ 163 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.04.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne