Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ing. Zdeněk Zapletal
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Okraji
Č.popisné/ č.orientační 206/7
Obec Prostějov
PSČ 79604
Stát Česká republika
13392417
DIČ 13392417
Email zapletal.zdenek@post.cz
Telefon +420777019926
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 18.06.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne