Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele HAJMA, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na dolním poli
Č.popisné/ č.orientační 1728/13
Obec Opava
PSČ 746 01
Stát Česká republika
44738676
DIČ CZ44738676
Email hajma.opava@tiscali.cz
Telefon +420 553 711 179
Webové stránky
Fax +420 553 711 179
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Heritesova
Č.popisné/ č.orientační 2524/31
Obec Opava
PSČ 746 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.12.1991
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne