Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele MATI-Moravia
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Koclířov
Č.popisné/ č.orientační 204
Obec Koclířov
PSČ 56911
Stát Česká republika
25969161
DIČ CZ25969161
Email mati-moravia@quick.cz
Telefon +420 461 543 042
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Bohemia okno, a. s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Hlinikové
Plastová
Plastové
Hlinikové
Výrobci
  • Bohemia okno, a. s.
  • DEKTRADE a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Koclířov
Č.popisné/ č.orientační 204
Obec Koclířov
PSČ 569 11
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.05.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne