Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Sukup Marek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Jazera
Č.popisné/ č.orientační 712
Obec Vnorovy
PSČ 69661
Stát Česká republika
72333677
DIČ 7901194246
Email markos6@seznam.cz
Telefon +420775665282
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stavební chemie Slaný a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Stavební chemie Slaný a.s.
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice U Jazera
Č.popisné/ č.orientační 712
Obec Vnorovy
PSČ 69661
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.02.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne