Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Štěpánek Jan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pichlova
Č.popisné/ č.orientační 2652
Obec Pardubice
PSČ 53002
Stát Česká republika
62711679
DIČ CZ6002150627
Email hostep@seznam.cz
Telefon +420 777 270 205
Webové stránky www.stepanek-vtp.com
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tempner Solar Systems s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Vakuové trubicové
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Tempner Solar Systems s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Pichlova
Č.popisné/ č.orientační 2652
Obec Pardubice
PSČ 530 02
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.03.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne