Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Miloš Nikrmajer
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jana Žižky
Č.popisné/ č.orientační 147
Obec Slavonice
PSČ 378 81
Stát Česká republika
67145795
DIČ CZ7012085080
Email milos.nikrmajer@seznam.cz
Telefon +420 777 581 557
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Polní
Č.popisné/ č.orientační 60
Obec Slavonice
PSČ 378 81
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.01.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne