Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele ZETOS, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velká Kraš
Č.popisné/ č.orientační 125
Obec Velká Kraš
PSČ 790 58
Stát Česká republika
45195994
DIČ CZ45195994
Email zetos@jes.cz
Telefon +420 584 436 078
Webové stránky www.zetos.cz
Fax +420 584 436 078
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
COLORLAK, a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
Tepelně izolační obklady
URSA CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Výrobci
  • COLORLAK, a.s.
  • RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10
  • Styrotrade a.s.
  • URSA CZ s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Velká Kraš
Č.popisné/ č.orientační 125
Obec Velká Kraš
PSČ 790 58
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.03.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne