Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele HEAT STAV
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dolnozahradská
Č.popisné/ č.orientační č. ev. 910
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
03741397
DIČ CZ03741397
Email j.dlabac@email.cz
Telefon +420 724 564 387
Webové stránky www.heatstav.cz
Fax 0000 000 000 000
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
AMK-COLLECTRA AG Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
AIT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Alpha-InnoTec GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
BeF Home Efektivní využití zdrojů energie
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
 • AIT s.r.o.
 • Alpha-InnoTec GmbH
 • AMK-COLLECTRA AG
 • BeF Home
 • Brilon a.s.
 • ProTherm
 • Vaillant Group Czech
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dolnozahradská
Č.popisné/ č.orientační č.ev. 910
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 26.01.2015
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne