Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele BASTA stavební práce
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hasičská
Č.popisné/ č.orientační 551/52
Obec Ostrava
PSČ 700 30
Stát Česká republika
03748901
DIČ CZ03748901
Email info@basta-stav.cz
Telefon +420 597 578 675
Webové stránky www.basta-stav.cz
Fax +420 597 578 675
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační omítky
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Americká
Č.popisné/ č.orientační 686
Obec Liberec
PSČ 460 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Liberecký
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.01.2015
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne