Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele KKS-SERVIS, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cecilka
Č.popisné/ č.orientační 386
Obec Zlín
PSČ 760 01
Stát Česká republika
60748044
DIČ CZ60748044
Email valova@kkszlin.cz
Telefon +420 725 833 823
Webové stránky www.kkszlin.cz
Fax +420 577 637 207
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Ostatní
RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Ostatní
Fermacell GmbH organizační složka Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Ostatní
WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
JUB a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Ostatní
pěnový polystyren
Ostatní
Knauf AMF s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Ostatní
KNAUF Praha spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Ostatní
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
minerální vlna
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
 • Fermacell GmbH organizační složka
 • JUB a.s.
 • Knauf AMF s r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • KNAUF Praha spol. s r.o.
 • RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10
 • RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10
 • Rockwool a.s.
 • WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Cecilka
Č.popisné/ č.orientační 386
Obec Zlín
PSČ 76001
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.04.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne