Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Benešovské stavebniny s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Roháčova
Č.popisné/ č.orientační 188/37
Obec Praha 3
PSČ 13000
Stát Česká republika
25007921
DIČ CZ25007921
Email benstav@benstav.com
Telefon +412603581602
Webové stránky www.benstav.com
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Master Therm CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Plastová
Plastové
WINDOW HOLDING a.s., VEKRA Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů – ostatní
Výrobci
  • DEKTRADE a.s.
  • Master Therm CZ s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
  • WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Křížová
Č.popisné/ č.orientační 1410/4
Obec Děčín 1
PSČ 405 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.02.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne