Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Zscherp-Holzprodukt s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plánská
Č.popisné/ č.orientační 425
Obec Zruč-Senec
PSČ 330 08
Stát Česká republika
26318636
DIČ CZ26318636
Email zscherp@zscherp.cz
Telefon +420 377 824 732
Webové stránky www.zscherp.cz
Fax +420 377 824 320
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Wolf Česká republika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
CAPATECT Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • CAPATECT
  • DEKTRADE a.s.
  • Wolf Česká republika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Plánská
Č.popisné/ č.orientační 425
Obec Zruč-Senec
PSČ 330 08
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.12.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne