Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele 1.HP Servis s.r.o
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Třebízského
Č.popisné/ č.orientační 19/378
Obec Ostrava Kunčičky
PSČ 71800
Stát Česká republika
26878046
DIČ CZ26878046
Email m.hak@hpservis.com
Telefon +420 739 091 019
Webové stránky www.1hpservis.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
4T, a.s.
Výrobci
  • 4T, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.12.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne