Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele EKS-Brno spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Příční
Č.popisné/ č.orientační 12
Obec Brno
PSČ 60200
Stát Česká republika
63482380
DIČ CZ63482380
Email eks.brno@volny.cz
Telefon +420 538 728 629
Webové stránky www.volny.cz/eks.brno
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
A-OKNA s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Hlinikové
Plastové
Hlinikové
quick-mix k.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
Výrobci
  • A-OKNA s.r.o.
  • quick-mix k.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Příční
Č.popisné/ č.orientační 12
Obec Brno
PSČ 602 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.11.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne