Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Nečesaný David
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Zákostelí
Č.popisné/ č.orientační 94
Obec Náměšť na Hané
PSČ 783 44
Stát Česká republika
73113590
DIČ CZ7802115321
Email dnecesany@seznam.cz
Telefon +420 604 142 942
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Rotaflex Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Rotaflex
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Zákostelí
Č.popisné/ č.orientační 94
Obec Náměšť na Hané
PSČ 783 44
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne