Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Martin Bureš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lipová cesta
Č.popisné/ č.orientační 2938/9
Obec
PSČ 352 01
Stát Česká republika
46860355
DIČ CZ6805050604
Email info@okna-ri.cz
Telefon +420606063805
Webové stránky www.okna-ri.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
RI OKNA Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Hlinikové
Plastové
Hlinikové
Výrobci
  • RI OKNA
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Májová
Č.popisné/ č.orientační 107/2
Obec Cheb
PSČ 350 02
Stát Česká republika
2.
Ulice Příbramská
Č.popisné/ č.orientační 1370/41
Obec
PSČ 352 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.11.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne