Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jiří Cicko
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Krásná
Č.popisné/ č.orientační 312
Obec Krásná
PSČ 35122
Stát Česká republika
66333831
DIČ CZ5901101657
Email cickojiri@seznam.cz
Telefon +420736678500
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
extrudovaný polystyren
Ostatní
polystyren
ostatní
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
RI OKNA Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Plastová
Plastové
Výrobci
  • RI OKNA
  • Rockwool a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.12.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne