Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Škrabánek Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rokytnice
Č.popisné/ č.orientační 240
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
49584014
DIČ CZ510806099
Email faspas@centrum.cz
Telefon +420 603 811 888
Webové stránky www.instalaterstvi-vsetin.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Tempner Solar Systems s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Hapero Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
PONAST Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
PONAST
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
  • Hapero
  • PONAST
  • PONAST
  • Tempner Solar Systems s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rokytnice
Č.popisné/ č.orientační 240
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne