Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Chudlařský Jakub
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kenovice
Č.popisné/ č.orientační 74
Obec Soběslav
PSČ 392 01
Stát Česká republika
72133236
DIČ 111-8003060186
Email jakub.chudlarsky@seznam.cz
Telefon +420 607180 684
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PAMA,a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
tvrdá polyuretanová pěna
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výrobci
  • PAMA,a.s.
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 24.04.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne