Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele SATREZIDENC
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dalovická
Č.popisné/ č.orientační 106/19
Obec Bohatice
PSČ 36004
Stát Česká republika
25200143
DIČ CZ25200143
Email info@satrezidenc.cz
Telefon +420 733 733 087, +420 733 733 086
Webové stránky www.satrezidenc.cz
Fax 353565272
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dalovická
Č.popisné/ č.orientační 106/19
Obec Bohatice
PSČ 36004
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.05.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne