Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PRESTOL holding
Právní forma a.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Zborovská
Č.popisné/ č.orientační 542/29
Obec Plzeň
PSČ 301 00
Stát Česká republika
00885045
DIČ CZ00885045
Email stastny@prestol.cz
Telefon +420 602 481 812
Webové stránky www.prestolholding.cz/
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
CAPATECT Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • CAPATECT
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Zborovská
Č.popisné/ č.orientační 542/29
Obec Plzeň
PSČ 301 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.05.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne