Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Pojer Tomáš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Mánesova
Č.popisné/ č.orientační 289
Obec Lomnice
PSČ 356 01
Stát Česká republika
12849316
DIČ cz-6306102066
Email tomas.pojer@seznam.cz
Telefon +420 606 814 184
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Mánesova
Č.popisné/ č.orientační 289
Obec Lomnice
PSČ 356 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.03.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne