Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Bulíček Václav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lázeňská
Č.popisné/ č.orientační 539
Obec Počátky
PSČ 394 64
Stát Česká republika
72146851
DIČ CZ 8106020835
Email bulickovi.pocatky@seznam.cz
Telefon +420 606 566 425
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
COLORLAK, a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • COLORLAK, a.s.
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lázeňská
Č.popisné/ č.orientační 539
Obec Počátky
PSČ 394 64
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 09.01.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne