Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Šteg Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Motýlí
Č.popisné/ č.orientační 216/6
Obec Karlovy Vary-Hůrky
PSČ 360 01
Stát Česká republika
46876758
DIČ CZ46876758
Email katkabartipanova@seznam.cz
Telefon +420 606 757 464
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výrobci
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Motýlí
Č.popisné/ č.orientační 216/6
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 18.01.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne