Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele CG Stavby
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Máchova
Č.popisné/ č.orientační 1005
Obec Skuteč
PSČ 53973
Stát Česká republika
01933183
DIČ x
Email info@cg-stavby.cz
Telefon +420775792478
Webové stránky www.cg-stavby.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BeF Home, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Plastové
Plastová
Plastové
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BeF Home, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Máchova
Č.popisné/ č.orientační 1005
Obec Skuteč
PSČ 53973
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.08.2013
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne