Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Puškinova
Č.popisné/ č.orientační 466/26
Obec Bílovec
PSČ 743 01
Stát Česká republika
26828006
DIČ CZ26828006
Email chcistavetdum@gmail.com
Telefon +420 602 727 427
Webové stránky www.chcistavetdum.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DOVA a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Výrobci
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • DOVA a.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Puškinova
Č.popisné/ č.orientační 466/26
Obec Bílovec
PSČ 743 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.03.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne