Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Syrovátka František
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Černovec
Č.popisné/ č.orientační 34
Obec Měčín
PSČ 340 12
Stát Česká republika
87781051
DIČ CZ 6101310941
Email info@penova-izolace.cz
Telefon +420608253328
Webové stránky www. penova-izolace.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Synthesia Internacional S.L.U. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
tvrdá polyuretanová pěna
Ostatní
Ostatní
ostatní
Výrobci
  • Synthesia Internacional S.L.U.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Černovec
Č.popisné/ č.orientační 34
Obec Měčín
PSČ 340 12
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Karlovarský
  • Liberecký
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.04.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne