Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Richard FEGLAR
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Květoslava Mašity
Č.popisné/ č.orientační 242
Obec Všenory
PSČ 252 31
Stát Česká republika
45839999
DIČ CZ6703060254
Email rf.servis@volny.cz
Telefon +420604269158
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • IVAR CS spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Květoslava Mašity
Č.popisné/ č.orientační 242
Obec Všenory
PSČ 252 31
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.06.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne