Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Praxis Group
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vítovka
Č.popisné/ č.orientační 29
Obec Odry
PSČ 742 35
Stát Česká republika
27772934
DIČ CZ27772934
Email pavel.trac@praxis.cz
Telefon +420 608564100
Webové stránky www.praxis.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DE DIETRICH THERMIQUE Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Systém země - voda
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • DE DIETRICH THERMIQUE
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Ostravská
Č.popisné/ č.orientační 2b
Obec Opava 9 -Komárov
PSČ 747 70
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Středočeský
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.07.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne