Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Jeřela
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bratislavská
Č.popisné/ č.orientační 454/47
Obec Podivín
PSČ 691 45
Stát Česká republika
65809572
DIČ CZ7601234058
Email jerela@jerela.cz
Telefon +420 608 770 230
Webové stránky www.jerela.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bratislavská
Č.popisné/ č.orientační 454/47
Obec Podivín
PSČ 691 45
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.01.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne