Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele ZIMČÍK RADOVAN
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice BORŠICKÁ
Č.popisné/ č.orientační 386
Obec DOLNÍ NĚMČÍ
PSČ 68762
Stát Česká republika
87178176
DIČ CZ7509194605
Email radovan.zimcik@seznam.cz
Telefon +420774 899 719
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
quick-mix k.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Profi am Bau CM spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Výrobci
  • Profi am Bau CM spol. s r.o.
  • quick-mix k.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice BORŠICKÁ
Č.popisné/ č.orientační 386
Obec DOLNÍ NĚMČÍ
PSČ 687 62
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne