Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele S WHG
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice 40.Pluku
Č.popisné/ č.orientační 1355
Obec Valašské Meziříčí
PSČ 757 01
Stát Česká republika
63321271
DIČ CZ63321271
Email swhg@swhg.cz
Telefon +420 739 444 333
Webové stránky www.swhg.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges. m.b.H. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ADAN - úspory energie s.r.o. (rekuperace PAUL) Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
SANY s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • ADAN - úspory energie s.r.o. (rekuperace PAUL)
 • BAUMIT spol. s r.o.
 • BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.
 • Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges. m.b.H.
 • SANY s.r.o.
 • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
 • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice 40. Pluku
Č.popisné/ č.orientační 1355
Obec Valašské Meziříčí
PSČ 757 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 19.07.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne