Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Janák Aleš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bílá
Č.popisné/ č.orientační 1975
Obec Náchod
PSČ 54701
Stát Česká republika
65216610
DIČ 630526/2282
Email aldajanak@seznam.cz
Telefon +420776389208
Webové stránky www.zelenausporam.cz
Fax +420776389208
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bílá
Č.popisné/ č.orientační 1975
Obec Náchod
PSČ 54701
Stát Česká republika
2.
Ulice Bílá
Č.popisné/ č.orientační 1975
Obec Náchod
PSČ 54701
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.07.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne