Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ketanela
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Tišině
Č.popisné/ č.orientační 452/2a
Obec Brno
PSČ 620 00
Stát Česká republika
03225925
DIČ CZ03225925
Email asistentka@ketanela.cz
Telefon +420 727 930 650,+420 737 712 032
Webové stránky www.ketanela.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační omítky
Bachl, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • Bachl, spol. s r.o.
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice V Tišině
Č.popisné/ č.orientační 452/2a
Obec Brno
PSČ 620 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.07.2014
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne