Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Horda a.s.
Právní forma a.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Příkop
Č.popisné/ č.orientační 843/4
Obec Brno
PSČ 602 00
Stát Česká republika
29282900
DIČ CZ29282900
Email radim.pokorny@horda.as
Telefon +420 736 775 555
Webové stránky www.horda.as
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BASF Stavební hmoty ČR Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
REVEL,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Výrobci
  • BASF Stavební hmoty ČR
  • REVEL,s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Podhradí nad Dyjí
Č.popisné/ č.orientační 91
Obec Podhradí nad Dyjí
PSČ 67106
Stát Česká republika
2.
Ulice Příkop
Č.popisné/ č.orientační 843/4
Obec Brno
PSČ 60200
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Jihomoravský (Brno)
  • Liberecký
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.06.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne