Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Viceník Vratislav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Za Humny
Č.popisné/ č.orientační 213
Obec Slavičín-Hrádek na Vlárské dráze
PSČ 76321
Stát Česká republika
42622972
DIČ CZ 6111041453
Email vicenik.vr@volny.cz
Telefon +420 777 783 752
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
URSA CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
Výrobci
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
  • URSA CZ s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.12.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne