Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Target pumps
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihlářská
Č.popisné/ č.orientační 1153
Obec Kunovice
PSČ 68604
Stát Česká republika
64608221
DIČ CZ64608221
Email info@targetpumps.cz
Telefon +420 572 548 140
Webové stránky www.targetpumps.cz
Fax +420 572 548 302
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Cihlářská
Č.popisné/ č.orientační 1153
Obec Kunovice
PSČ 68604
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Vysočina (Jihlava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne