Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele GLORIA PLUS
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Matjuchinova
Č.popisné/ č.orientační 700
Obec Praha 5 Zbraslav
PSČ 156 00
Stát Česká republika
05156556
DIČ CZ05156556
Email info@gloria.cz
Telefon +420 602 663 073
Webové stránky www.gloria.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
extrudovaný polystyren
pěnové sklo
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Výrobci
 • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
 • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Matjuchinova
Č.popisné/ č.orientační 700
Obec Praha 5 Zbraslav
PSČ 156 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.2016
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne