Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Michalčák Antonín
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U hřště
Č.popisné/ č.orientační 7
Obec Mohelnice
PSČ 789 85
Stát Česká republika
60976608
DIČ CZ5706052869
Email milan.michalcak@seznam.cz
Telefon +420 605 252 490
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Výrobci
  • DEK a.s. (skupina DEK)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.03.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne