Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Šrámek Jan - Jumbo r.o.u.s.
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Štúrova
Č.popisné/ č.orientační 1417/2
Obec Praha 4
PSČ 14200
Stát Česká republika
70081158
DIČ CZ 7806180283
Email js.jumbo@seznam.cz
Telefon +420 604 747 004
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Štúrova
Č.popisné/ č.orientační 1417/2
Obec Praha 4
PSČ 14200
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.03.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne