Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Severa Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kazaňská
Č.popisné/ č.orientační 188/9
Obec Praha 10
PSČ 102 00
Stát Česká republika
11220856
DIČ CZ6810270203
Email staveb.firma.severa@centrum.cz
Telefon +420 603 302 464
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PKS okna a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěné
Plastové
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
fenolická pěna
expandovaný perlit
Dřevěné
Plastové
Dřevěná
Plastová
Dřevěné
Plastové
polystyren
minerální vlna
Výrobci
  • DEKTRADE a.s.
  • PKS okna a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.09.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne