Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Grego,s.r.o./ Jiří Gregorovič
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tečovice
Č.popisné/ č.orientační 45
Obec Tečovice
PSČ 763 02
Stát Česká republika
25549782
DIČ CZ25549782
Email g-grego@centrum.cz
Telefon +420 602 569 994
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
OPOP, s. r.o. Efektivní využití zdrojů energie
S ruční dodávkou paliva
S ruční dodávkou paliva
PONAST Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
HOTJET CZ, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
TUBOSOL, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Josef Stuchlík Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
August Brötje GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Výrobci
 • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
 • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
 • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
 • August Brötje GmbH
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • HOTJET CZ, s.r.o.
 • IVAR CS spol. s r.o.
 • Josef Stuchlík
 • OPOP, s. r.o.
 • PONAST
 • TUBOSOL, s.r.o.
 • VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s.
 • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Tečovice
Č.popisné/ č.orientační 45
Obec Tečovice
PSČ 76302
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.12.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne