Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Čekal Jiří
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rohovka
Č.popisné/ č.orientační 29
Obec Pelhřimov
PSČ 393 01
Stát Česká republika
72124342
DIČ CZ6808171084
Email jirkacekal@centrum.cz
Telefon +420721721156
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.03.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne