Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Faltus Roman
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jesenická
Č.popisné/ č.orientační 154
Obec Rapotín
PSČ 788 14
Stát Česká republika
71798323
DIČ CZ7909025773
Email faltus.roman@seznam.cz
Telefon +420 723 525 716
Webové stránky
Fax +420 723 525 716
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PZP HEATING a. s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • PZP HEATING a. s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jesenická
Č.popisné/ č.orientační 154
Obec Rapotín
PSČ 78814
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.03.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne