Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jozef Lopašovský
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sedliště
Č.popisné/ č.orientační 63
Obec Sedliště
PSČ 739 36
Stát Česká republika
18087477
DIČ CZ6604066216
Email obchod@placzek.cz
Telefon +420608782828
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Sedliště
Č.popisné/ č.orientační 63
Obec Sedliště
PSČ 739 36
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 04.12.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne