Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Pavlína Dlouhá
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dělnická
Č.popisné/ č.orientační 549
Obec Sedlčany
PSČ 264 01
Stát Česká republika
45869677
DIČ CZ6652030770
Email office@dlouha.net
Telefon +420 602 458 568
Webové stránky www.dlouha.net
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Revco Czech Republic Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • Revco Czech Republic
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kpt.Jaroše
Č.popisné/ č.orientační 482
Obec Sedlčany
PSČ 264 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 03.09.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne